Pro potřebu kontaktu prosím využijte náš kontakt. Těšíme se na Vás

Nadporučík Jakub Pros

+420 777 964 736

E-MAIL:

INFO@MEMORIALPARASUTISTU.CZ

 

ADRESA:

Brána 200 metrů JZ od Škroupova 601, Chrudim
49.9413753N, 15.7811700E

Instagram

PODMÍNKY ÚČASTI

 • Pochodu se účastní pouze dvoučlenné týmy bez omezeného věku či pohlaví. Pro úspěšné dokončení je třeba, aby dokončili oba současně. V případě neúspěšného dokončení nemají nárok na upomínkový předmět.
 • Časový limit pro získání upomínkového předmětu je maximálně 20 hodin od startu družstva. Oba členové jednoho družstva musí dokončit společně. Samotnému účastníkovi týmu nebude dovoleno pokračovat a nemá nárok na získání                                   upomínkového předmětu!
 • Časy prezentace účastníků a startu jednotlivých družstev budou zveřejněny na tomto webu, minimálně 5 pracovních dní před začátkem pochodu. Hromadný nástup všech účastníků neproběhne, každá paraskupina se dostaví ve stanovený čas do označeného prostoru startu.
 • Starty týmů budou probíhat 13. 11. 2021 od 09:00 do přibližně 15:00.
 • Předání pamětních mincí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 14. listopadu 2021 ihned po dokončení pochodu. Průběžný odvoz zpět do místa startu bude následovat bezprostředně po naplnění autobusu, neproběhne hromadné vyhlášení.
 • Tepelný komfort, sociální zařízení a sprchy budou pro účastníky zajištěny v místě cíle.

ŽÁDOSTI NA ORGANIZÁTORA

 • Pokud máte žádost o zařazení do jednoho paravýsadku s jinou paraskupinou, zašlete tuto informaci (název tohoto družstva, jméno a příjmení alespoň jednoho člena) minimálně 2 týdny před zahájením pochodu na email info@memorialparasutistu.cz. Organizátor si vyhrazuje právo z organizačních důvodů požadavku nevyhovět, avšak budeme se vždy snažit o opak.
 • Pokud máte další požadavek na organizátora (např. co nejpozdější čas startu kvůli dlouhé dojezdové vzdálenosti), platí pro Vás řešení a podmínky viz předchozí bod.

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ

 • Pochod probíhá bez regulace dopravy a každý pochodující se jej účastní na vlastní zodpovědnost. Za osoby mladší 18 let zodpovídá druhý člen týmu, který musí být starší 18 let.
 • Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky, obzvláště pak za snížené viditelnosti.
 • Příjezd do místa konání akce den předem nebude účastníkům ze strany organizátora nijak zajištěn a případné ubytování na místě či v okolí si řeší každý účastník individuálně.

V PŘÍPADĚ NEUSKUTEČNĚNÍ MEMORIÁLU

V případě neuskutečnění Memoriálu obdrží všichni ti, kteří již startovné zaplatili, zpět poměrnou část. Celou částku vrátit nelze, neboť organizátor musel v předstihu objednat upomínkové předměty, které již nelze výrobci vrátit. O tyto předměty však pochodující nepřijdou, nýbrž jim budou zaslány poštou. Z těchto důvodů je nezbytné, abyste v přihlašovacím formuláři vyplnili jednu doručovací adresu, na kterou budou v případě neuskutečnění Memoriálu upomínkové předměty doručeny. Po peripetiích ze zrušeného ročníku 2020 jsme vylepšili formulář na adresu tak, aby bylo jednoznačné, kam a na jaké jméno bude případně balíček zaslán.

Zbytek z neproinvestované částky Vám bude po odečtení ceny upomínkového předmětu a nákladů na dopravu vrácen. Orientačně by se jednalo o částku maximálně 400Kč za družstvo. Pro tyto účely Vás požádáme o vyplnění čísla účtu, na který budou případně finanční prostředky vráceny. Ve formuláři bude taktéž možné zaškrtnout volbu odeslání zbytku finančních prostředků na Vojenský fond solidarity. Všichni pochodující odesláním přihlášky a zaplacením startovného souhlasí s těmito podmínkami, které snad nebude nutné aplikovat…