Pro potřebu kontaktu prosím využijte náš kontakt. Těšíme se na Vás

Nadporučík Jakub Pros

+420 777 964 736

E-MAIL:

INFO@MEMORIALPARASUTISTU.CZ

 

ADRESA:

Brána 200 metrů JZ od Škroupova 601, Chrudim
49.9413753N, 15.7811700E

Instagram

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • Předání pamětních mincí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 8. listopadu 2020 ihned po dokončení pochodu. Průběžný odvoz zpět do místa startu bude následovat bezprostředně po naplnění autobusu, neproběhne hromadné vyhlášení.
  • Časy prezentace účastníků a startu jednotlivých družstev budou zveřejněny na tomto webu, minimálně 5 pracovních dní před začátkem pochodu.
  • Starty týmů budou probíhat od 09:00 do přibližně 14:00 (dle finálního počtu účastníků).
  • Tepelný komfort, sociální zařízení a sprchy budou pro účastníky zajištěny v místě cíle.
  • Pokud máte žádost o zařazení do jednoho paravýsadku s jinou paraskupinou, zašlete tuto informaci (název tohoto družstva, jméno a příjmení alespoň jednoho člena) minimálně 2 týdny před zahájením pochod na email info@memorialparasutistu.cz. Organizátor si vyhrazuje právo z organizačních důvodů požadavku nevyhovět, avšak budeme se vždy snažit o opak.
  • Pokud máte další požadavek na organizátora (např. co nejpozdější čas startu kvůli dlouhé dojezdové vzdálenosti), platí pro Vás řešení a podmínky viz předchozí bod.
  • Mapové podklady s doplňujícími informacemi budou účastníkům předávány postupně v průběhu jejich přesunu na základě plnění operačního úkolu.
  • Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky, obzvláště pak za snížené viditelnosti.
  • Pochod probíhá bez regulace dopravy a každý pochodující se jej účastní na vlastní zodpovědnost. Za osoby mladší 18 let zodpovídá druhý člen týmu, který musí být starší 18 let.
  • Příjezd do místa konání akce den předem nebude účastníkům ze strany organizátora nijak zajištěn a případné ubytování na místě či v okolí si řeší každý účastník individuálně.